Personal

Borg Camilla; Engelska, Tyska åk 5-9
Ekelund, Fredrik; musik
Eklund, Tove; klasslärare åk 5-6, en åk 34, gy åk 4-6                        
Elgabsi, Lena; specialundervisning, re åk 8, platschef, klf åk 8
Eriksson, Tove; huslig ekonomi, bildkonst, textilslöjd åk 1-4, 7-9   
Fransén Margaretha; klasslärarvikarie, åk 3-4, TX åk 56                       
Hartman, Martin; rektor  
Hottinen, Susanna, klasslärare åk 1-2,  gy åk 1-3
Jansson, Ingrid; modersmål åk 7-9  klf åk 7    
Jansson, Kalle; gymnastik åk 7-9  
Johansson, Johannes; teknisk slöjd    
Johansson, Katrina; elevassistent  
Lindbom-Johansson Carita, skolhälsovårdare, må, to kl. 9-12         
Munkki, Maarit; historia, samhällslära, elevhandledning åk 7-9                       
Nyström, Solveig; klasslärare, (tjänstledig HT)
Perämaa-Bredenberg, Christa; skolkurator
Rautakorpi, Sirkku; finska åk 3-9
Rönnberg, Peter; biologi, geografi, fysik, kemi, hälsokunskap, åk 7-9
Snickars, Pia; matematik, biologi, geografi, fysik, kemi åk 7-9, klf åk 9
Storfors, Jenny; elevassistent, eftis